Linda's Køreskole
Lastbil

 

Kørekort til Lastbil (kategori C):

 

 

 

 

 

 

 

 

For at erhverve kørekort til lastbil skal du modtage undervisning i følge undervisningsplanen,

som omfatter følgende:

 

  • 16 Lektioner i teori
  • 14 Lektioner i praktisk køreundervisning
  •   4 Lektioner på køreteknik anlæg (køreteknik)
  • Køreprøve
  • Stempelmærke (580 kr)

        Der skal aflægges både en teoriprøve og en køreprøve.

Dette er lovens mindstekrav og derudover er det op til den enkeltes formåen, om der er behov for ekstra lektioner. Der stilles krav om ny lægeattest, hvis det er mere end 3 måneder siden du sidst har fået lavet en lægeattest i forbindelse med kørekort, med til lægen skal bringes et vellignende pasfoto.

Der startes nyt hold ca. hver 6. uge.  

OBS.: Der træder nye regler i kraft pr. 10. September 2009.

De der erhverver lastbil kørekort efter denne dato, skal udover ovenstående erhverve et EU-kvalifikationsbevis bestående af en varighed af 140 timer (4 uger a` 35 timer).

Undtaget for dette er flg.:

- Køretøjer, der ikke kan køre mere end <metricconverterw:stonproductid45 km/t>45 km/t

- Forsvarets, redningskorpsenes og brandvæsenets køretøjer

- Køretøjer under reparation

- Skolevogne

- Køretøjer, der føres af lærlinge under en erhvervsuddannelse

- Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport i privat øjemed

- Køretøjer, der benyttes til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal benytte til udøve sit egentlige erhverv, som således ikke er chauffør.

 

Ring angående holdopstart og pris på tlf  20231741 / 86667991.

ForsideBilTrailerLastbilPåhængskøretøjBus
All Rights Reserved...